top of page
Ofis işi

Gerekli Evraklar

Her Zaman Hizmetinizde

    GEREKLİ BİLGİLER


T.C. Gümrükleri Baş Müdürlüklerine Bağlı Gümrükler İçin İstenilen Evraklar
Vekaletname(Noterlikten)
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
Vergi Dairesi Yazısı(Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair Yazı–Vergi Dairenizden Alınır)
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ( Ticaret ve ya Sanayi Odasından Alınır.)
Firma Yetkilisinin Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği
Kapasite Raporu ( Varsa Sanayi Odasından Alınır, mecburi Değildir.)

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İthal Evrak Dökümanı
İthal eşyaya ait orijinal fatura
İthal eşya'ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)
Navlun faturası
Banka Transfer Dekontu veya % KKDF Dekontu
Ordino
Konşimento
Çeki Listesi
Sanayici Taahhütname, Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)
Avrupa'dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İhraç Evrak Dökümanı
Resmi Türkçe fatura
Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Karantina Raporu-Sağlık Raporu, istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birlik üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)
Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta belgeleri
İthal edilen eşyanın İhracat'ında İthalat'ta ait tek idari belge ve ekleri

Gerekli Evraklar: Hoş Geldiniz
bottom of page